24H.COM.VN - Eee PC 1000HE mới cải tiến nhiều hơn so với những chiếc Eee PC trước đây và được đánh giá là netbook tốt nhất của Asus trong thời điểm hiện tại.