TT - Các nước có thể đạt được sự tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, công bằng nếu họ tranh thủ được các cơ hội của kinh tế toàn cầu và có những nhà lãnh đạo đáng tin cậy. Đây là "công thức" để trở thành nước giàu, được ủy viên châu Âu về chính sách khu vực Danuta Hubner và nhà kinh tế đoạt giải Nobel Michael Spence công bố tại Brussels ngày 23-5.