(ĐVO) Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư quy định về quản lý thuê bao trả trước.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc thực hiện Thông tư này sẽ hạn chế được sự tăng trưởng nóng trong phát triển thuê bao, đảm bảo tính chính xác của thông tin thuê bao di động trả trước, hạn chế được việc lợi dụng dịch vụ di động trả trước vào các hoạt động gây mất an ninh trật tự xã hội…

Cụ thể, Thông tư nêu rõ: cấm mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định. Những trường hợp vi phạm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động có trách nhiệm giữ nguyên số thuê bao, tài khoản, thời hạn sử dụng tính từ thời điểm thẻ SIM bị thu.

Đồng thời, Thông tư cũng yêu cầu chấm dứt việc sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao; các điểm đăng ký thông tin thuê bao phải đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, mặt bằng và trang thiết bị tối thiểu; quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động.