(VnMedia) - Việc hoàn thành cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc là một mốc son chói lọi, đánh dấu sự lớn mạnh trong quan hệ hai nước, khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam và Trung Quốc.