Nhiều tuần qua, trên đường Lĩnh Nam - đoạn thuộc phường Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có một số biển cấm đổ vật liệu xây dựng, nhưng vật liệu xây dựng vẫn đổ ngay cạnh biển cấm, tình trạng nêu trên vừa làm mất mỹ quan khu đô thị, vừa làm ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông.