(Kienthuc.net.vn) - Đây là nội dung được đề cập trong Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT về việc quy định quản lý thuê bao di động trả trước vừa được Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành ngày 17/4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 và thay thế cho Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009.

(Kienthuc.net.vn) - Đây là nội dung được đề cập trong Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT về việc quy định quản lý thuê bao di động trả trước vừa được Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành ngày 17/4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 và thay thế cho Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009.

Việc ban hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước sẽ hạn chế được sự tăng cường nóng trong phát triển thuê bao.

Theo đó, sẽ chấm dứt việc mua bán, lưu thông các sim trả trước đã kích hoạt sẵn khi chưa đăng ký thông tin thuê bao hoặc đăng ký thông tin không theo quy định; chấm dứt việc sử dụng sim đa năng để đăng ký thông tin thuê bao.

Ngoài ra, các điểm đăng ký thông tin thuê bao phải đáp ứng đủ các điều kiện về pháp lý, địa điểm mặt bằng và trang thiết bị tối thiểu; quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động, đại lý phân phối sim thuê bao, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao, chủ thuê bao di động trả trước trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng các thông tin thuê bao đi động trả trước...

Thông tư này cũng nêu rõ, các điểm đăng ký thông tin thuê bao không đáp ứng được điều kiện quy định phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thuê bao đi động trả trước sau 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Các thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động sau 3 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Muốn sử dụng lại dịch vụ, các thuê bao di dộng trả trước phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.
Mạnh Hùng