Thất bại trước Singapore là một thất bại đau đớn, nhưng đó lại là thất bại cần thiết để bóng đá Việt Nam có thêm cái nhìn nữa - nhìn thẳng vào sự thật!