Cứ tưởng giả vờ trong lúc ngủ để "trả thù" vợ, ai dè anh chồng còn nhận kết cục bi thảm hơn.