Xét từ góc độ quan hệ kinh tế, tình yêu luôn có cái giá của nó. Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford cho thấy cái giá phải trả của tình yêu chính là sự mất đi những người bạn thân.

Các nhà khoa học đã tiến hành một cuộc điều tra bằng cách phỏng vấn các đối tượng tham gia xem họ có sự thay đổi nào không về mối quan hệ bạn bè thân thiết sau khi họ có người yêu. Kết quả cho thấy thông thường các đối tượng trên có khoảng năm người bạn thân. Tuy nhiên do phải dành thời gian hẹn hò với người yêu vì thế thời gian của họ dành cho gia đình và bạn thân đã giảm đi. Vì vậy một số nam thanh niên chỉ thích giữ mối quan hệ nam nữ ở mức độ bình thường, bởi vì họ sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ với anh em bạn bè. Các nhà khoa học cũng cho biết, mặc dù khi bắt đầu yêu nhiều người thường lạnh nhạt với mối quan hệ gia đình và bạn bè, tuy nhiên sự lạnh nhạt này không phải là vĩnh viễn. Sau khi trải qua giai đoạn yêu đương nồng cháy, một số người sẽ trở lại với những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè trước kia./. Ngọc Thúy (Vietnam+)