Bạn đã thực sự tự tin với khả năng giao tiếp, sự kiên nhẫn, kỹ năng xử lý phản bác của khách hàng? Bạn đã chuẩn bị gì cho hành trang của mình trên con đường trở thành một người bán hàng xuất sắc?Chi tiết...