Hanoinet - Hơn 68% doanh nghiệp (DN) dân doanh qua điều tra của Phòng Thương mại & Công nghiệp VN (VCCI) thừa nhận phải trả tiền “hoa hồng” để giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng kinh doanh…