(HNM) -  Mới đây, tại Hà Nội, các nhà cung cấp dịch vụ  Internet (ISP) Việt Nam, gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Viettel, EVN Telecom, SPT và NetNam đã ký kết thỏa thuận hợp tác hướng tới thành lập Hiệp hội Internet Việt Nam