(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ Phần Chế Biến & xuất Nhập Khẩu Thủy Sản CADOVIMEX (CAD) công bố quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng.

Theo đó, lượng chứng khoán niêm yết bổ sung là 799.927 cổ phiếu (Bảy trăm chín mươi chín ngàn chính trăm hai mươi bảy cổ phiếu), với mệnh giá 10.000 đồng. Tổng giá trị niêm yết bổ sung là 7.999.270.000 đồng (Bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng). Anh Thư