Việc bị chó cắn, tấn công là tai nạn phổ biến. Tuy nhiên nhiều trường hợp do không biết xử lý đúng cách đã dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Hoàng Thiên