Elizabeth Gilbert là nữ tác giả của quyển sách lừng danh "Ăn, cầu nguyện, yêu". Cô đã từng có nhiều bài TED Talk về chủ đề sáng tạo và viết lách. Lần này cô chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình về cách vượt qua trạng thái lạc lối trong cả thành công và thất bại.

Elizabeth Gilbert là nữ tác giả của quyển sách lừng danh "Ăn, cầu nguyện, yêu". Cô đã từng có nhiều bài TED Talk về chủ đề sáng tạo và viết lách. Lần này cô chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình về cách vượt qua trạng thái lạc lối trong cả thành công và thất bại.

[MEDIA:Elizabeth Gilbert doanhnhansaigon]

> 5 lợi ích của thất bại
> Trong thất bại, quan trọng nhất là biết nhìn lại mình
> Khuyến khích tinh thần dám chấp nhận thất bại
> Học người Do Thái:"Muốn thành công, hãy chiến đấu với thất bại!"
> Bí quyết vượt qua thất bại

Nguồn: TEDvn