Sakura là một 1 ninja khá đa năng, vừa có thể chiến đấu, vừa có thể trị thương.

Vũ Vân