Bạn sẽ vẽ được con hươu cao cổ chỉ với 5 bước.

Bước1: Vẽ cơ thể, cổ, đầu Bước2: Thêm các chân Bước3: Vẽ mặt và đuôi Bước4: Vẽ các đốm trên cơ thể hươu Bước5: Tô đậm các nét đã phác họa Vũ Vân