7 bước thật đơn giản để vẽ một con gấu!

Bước1: Vẽ một hình ô-van cho cơ thể Bước2: Vẽ một hình tròn cho đầu Bước3: Vẽ tai và mồm Bước4: Vẽ chân và tay Bước5: Vẽ mắt Bước6: Vẽ đường nối giữa đầu và thân, sau đó là 2 bàn chân Bước7: Tô đậm các nét đã phác họa Vũ Vân