Hanoinet - Bệnh nhân Ngô Văn Linh, ngụ tại Đồng Nai, sau khi ăn một loạt sinh vật giống sam biển liền có dấu hiệu khó thở, nôn mửa và lả dần đi.