Chỉ vài bước đơn giản, bạn có thể gấp được một chiếc phong thư làm từ giấy cắt hình trái tim.

Nghi Lam, Khải Trần