Rất nhiều phụ nữ khi đi phỏng vấn thường bị hỏi những câu rất hóc búalàm cho họ ngại, không dám trả lời. Nhưng khi không thể trốn tránh, bạn hãy đối diện và thẳng thắn trả lời.