Với mồi nhử và một cây móc bạn có thể bắt được những con bạch tuộc một cách dễ dàng ở những bãi đá.

Clip: Cách bắt bạch tuộc đơn giản đến không ngờ. Nguồn: Single Fish