GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương thông báo kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp giao ban tháng 10/2016.

Cac truong trung hoc tang cuong to chuc kiem tra chung, de to hop - Anh 1

Tại kết luận này, với giáo dục trung học, Giám đốc Sở yêu cầu các trường chủ động hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên dạy học, rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo tinh thần đổi mới, nhất là đáp ứng các yêu cầu thi THPT quốc gia năm 2017. Chỉ đạo các nhà trường tăng cường tổ chức kiểm tra chung, đề tổ hợp; có giải pháp tích cực về ngân hàng đề phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá.

Với giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên cần sớm báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2016, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp để có kết quả tốt hơn trong năm 2017;

Giám đốc Sở cũng yêu cầu hoàn thành kế hoạch xây dựng ngân hàng đề trực tuyến gắn với các yêu cầu đổi mới kiếm tra, đánh giá và thi THPT quốc gia; cần thiết tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, đội ngũ cán bộ giáo viên, đảm bảo ngân hàng đề trực tuyến có hiệu quả thiết thực đối với nâng cao chất lượng dạy và học.

Với giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT yêu cầu tiếp tục tuyên truyền tới các cấp ủy, chính quyền, cán bộ quản lý, giáo viên, các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân về chủ trương tổ chức các cuộc thi, giao lưu, sân chơi trí tuệ, về tính chất không bắt buộc của các hoạt động này;

Kết quả cuộc thi không đánh giá thành tích các nhà trường, các phòng giáo dục; mục đích của hoạt động này hướng tới tạo các cơ hội trải nghiệm, phát huy năng lực, sở trường cho các em học sinh. Đồng thời tích cực tuyên truyền, tập huấn thực hiện Thông tư 22, bổ sung, sửa đổi Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học.