(Dân Việt) - Ngày 17.4, GS - TS Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ ngoài công lập cho biết, sắp tới các trường ngoài công lập sẽ thực hiện kiểm định chất lượng nội bộ.

Theo đó, Hiệp hội sẽ đưa ra các tiêu chí đầy đủ, khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế để áp dụng kiểm định chất lượng của các trường ĐH, CĐ ngoài công lập. Mục đích kiểm định là để lọc ra những điểm mạnh, điểm yếu của các trường này để đưa ra các biện pháp hỗ trợ các trường đi vào chuẩn hóa.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đang chuẩn bị cho việc xây dựng trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐH phía Nam sau khi Luật Giáo dục ĐH đi vào cuộc sống.

Tùng Anh