Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia đã tổ chức Hội nghị với mục đích hướng dẫn đăng ký và tổ chức, quảng bá sâu rộng hơn nữa về hai Techmart vùng sẽ được tổ chức tại Bình Dương và Thái Nguyên trong tháng 11 và 12.2007