24H.COM.VN - Lên tiếng kêu gọi bảo vệ môi trường và thậm chí bỏ cả triệu đô tiền túi của mình để làm phim vận động mọi người hãy có ý thức bảo vệ trái đất... chỉ là vẻ bề ngoài của một số người nổi tiếng. Vậy thực tế, họ đã đối xử với môi trường ra sao?