Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

Bệnh chồi cỏ trên mía

Trên lúa:

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

Sâu cuốn lá nhỏ phun Mimic 20SC; Wellof 330EC, Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

Nhện gié phun Takare 2EC.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

Phun bộ HAI BBC giai đoạn trước trổ vá sau trổ (Beam 75WP + Bony 4SL + Carbenda sp 50SC) phòng trị bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn, lem lép hạt, khô vằn, đốm nâu, vàng lá.

Trên cây trồng khác:

Cây chè

Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê

Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện

Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP phun đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện

Cây tiêu

Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP.

Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20-25g/gốc) khi rệp sáp xuất hiện gây hại.