ND -  Hội nghị cấp cao các nước Ca-ri-bê với tên gọi Cuộc gặp dầu mỏ Ca-ri-bê sẽ họp tại Cuba vào trung tuần tháng 12 tới thảo luận việc Venezuela cung cấp dầu mỏ cho các nước thuộc khu vực này với giá ưu đãi.