Lợi nhuận từ S&P 500 trong các năm bầu cử thực tế lại tốt chứ không đáng lo như suy nghĩ của một số nhà đầu tư. Số liệu thống kê qua các năm cuối của nhiệm kỳ 4 năm Tổng thống đã chỉ ra rõ điều này.

Cac ky bau cu tong thong va duong di cua chung khoan My - Anh 1

MAI HƯƠNG - CƯỜNG TRƯƠNG

Mai Hương - Cường Trương