Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Dự thảo Nghị định nêu rõ những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, Nghị định cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp yêu cầu phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để trở thành người tham gia bán hàng đa cấp; yêu cầu phải mua một số lượng hàng hóa nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để trở thành người tham gia bán hàng đa cấp; Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó;

Cac hanh vi bi cam trong hoat dong ban hang da cap - Anh 1

Ảnh minh họa.

Nghị định cũng cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp ừ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng; Cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa; Cung cấp thông tin sai lệch về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn về tính chất, công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong tài liệu, hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp; Duy trì nhiều hơn một hợp đồng bán hàng đa cấp, vị trí kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp; Thực hiện chương trình khuyến mại sử dụng mô hình đa cấp; Tổ chức các hoạt động trung gian thương mại phục vụ trực tiếp cho việc duy trì, mở rộng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, cấm người tham gia bán hàng đa cấp yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc trả một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính chất, công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

Cấm người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản; Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để yêu cầu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa thông báo hoạt động.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cấm mọi cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hòa Lộc