(HNM) - Năm 2013, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-1-2012 của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn, giai đoạn từ nay đến năm 2020, Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội đã thành lập được 11 tổ chức đảng, 57 đảng viên.

Đây là kết quả nổi bật được Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013 của Đảng ủy khối ngày 17-1. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, trong năm 2014, Đảng khối Du lịch Hà Nội tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường, quảng bá du lịch để thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch của thành phố. Đảng ủy khối cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của BTV Thành ủy; đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của khối.

* Ngày 17-1, Quận ủy Hai Bà Trưng triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Năm 2014, Quận ủy Hai Bà Trưng xác định tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung thực hiện Chương trình 01 của BTV Quận ủy, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội.