(VietNamNet) - Ngày 28/5, Bộ Xây dựng vừa ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, qui định mọi chung cư, nhà nhiều tầng mục đích sử dụng hỗn hợp có phần diện tích là nhà ở đều phải lập ban quản trị...