(Toquoc)- Các bộ, ngành, chính quyền các cấp tích cực, chủ động hơn nữa trong xây dựng môi trường làm việc và văn hóa ứng xử, giao tiếp lịch sự với nhân dân, gắn với cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cả trong lẫn ngoài công sở.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” diễn ra sáng 11/3.

Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động tích cực trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; nếp sống văn minh nơi công sở, tác phong, lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Đặc biệt, phong trào đã từng bước huy động được sức dân và cả hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở cùng tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc về kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu dân cư.

Cac cap nganh can chu dong hon trong xay dung doi song van hoa - Anh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại cuộc họp

Năm 2014, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục có bước phát triến mới đi vào các nội dung cụ thể hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hiện cả nước có trên 18,2 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt tỷ lệ 83,84%); 75,5 nghìn khu dân cư đạt chuẩn danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (đạt tỷ lệ 67,54%).

Trong đó, xây dựng “Gia đình văn hóa” được coi là phong trào trọng tâm, cốt lõi-xương sống của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nên đã có nhiều giải pháp cả về chỉ đạo, thực hiện để nâng cao chất lượng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đời sống nhân dân.

Đáng chú ý, các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Làng, Thôn, Ấp, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa” và tương đương có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng từ hộ gia đình, từ đó nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, bền vững.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích các nguyên nhân khiến phong trào tuy phát triển rộng nhưng còn hạn chế về chiều sâu và hiệu quả. Đó là do lực lượng tham gia phong trào còn bị phân tán, nội dung hoạt động chồng chéo. Nhiều tiêu chí về đời sống văn hóa tại các địa phương chưa cụ thể, sát thực tế. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến các điển hình, mô hình tốt về xây dựng đời sống văn hóa còn hạn chế.

Một số tiêu chí phấn đầu các danh hiệu phong trào ở các tỉnh miền núi, khu vực phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long còn thấp, có biểu hiện chạy theo thành tích, số lượng, còn hình thức. Nhiều nơi chưa phát huy được ý thức tự nguyện, tự giác của các tầng lớp nhân dân, cũng như sự chủ động, tích cực, sáng tạo và năng lực tự quản để khai thác các nguồn lực cộng đồng để phong trào phát triển thực chất và bền vững.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng nêu thực tế: “Chúng ta ra văn bản chỉ đạo về xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp rất tốt, đầy đủ nhưng triển khai thực hiện còn có vấn đề. Ví dụ, nhiều nhà văn hóa dành cho công nhân ở các khuc công nghiệp hoặc tại các địa phương có nhiều công nhân lưu trú không đảm bảo điều kiện hoạt động hoặc sử dụng sai mục đích”.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục chuyển mạnh hơn nữa phong trào xây dựng đối sống văn hóa từ số lượng, sang chất lượng với một số đề xuất cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là thông tin cơ sở về việc thực hiện các tiêu chí văn hóa; đảm bảo điều kiện, nội dung hoạt động cho thiết chế văn hóa cơ sở (nhà văn hóa, sinh hoạt văn hóa cộng đồng…); tổng kết, nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu ngay từ cấp cơ sở, xã/phường, để có chấn chỉnh, điều chỉnh kịp thời, phù hợp…

Nhấn mạnh năm 2015 có nhiều ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, đặc biệt là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, tạo đà phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong giai đoạn tiếp theo tốt hơn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạoTrung ương, các Bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ cần lồng ghép các hoạt động cụ thể để triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa.

“Chúng ta cần nghiên cứu, lồng ghép phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các phong trào xây dựng nông thôn mới, thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc để có sự phối hợp đồng bộ”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo nghiên cứu lựa chọn những tiêu chí trọng tâm, trọng điểm, phổ quát nhất để đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong một vài năm tới để đưa vào các văn bản chỉ đạo, phát động thi đua, truyền thông, kiểm tra thực hiện.v.v… Trong đó, cần quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời chọn ra những chủ đề cụ thể về xây dựng đời sống văn hóa trong từng năm, từng thời kỳ cụ thể.

Phó Thủ tướng cũng có một số chỉ đạo cụ thể trong việc tăng cường công tác truyền thông về nội dung phong trào; tôn vinh những điển hình về xây dựng đời sống văn hóa, tổng kết trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào tại địa phương.v.v…/.

Thảo Linh