VOV.VN -Theo đó, ít nhất 5 năm nữa, cá tra, cá basa Việt Nam sẽ vẫn bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá.

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra, cá basa nhập khẩu từ Việt Nam sau khi rà soát thuế lần thứ hai đối với mặt hàng này.

Trước đó, ngày 22/10/2014, trong khuôn khổ quy trình rà soát hoàng hôn (tức rà soát được thực hiện ngay trước khi hết thời hạn) lần thứ hai lệnh áp dụng thuế chống bán phá giá, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã biểu quyết tuyệt đối khẳng định nguy cơ tiếp diễn hoặc tái diễn thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự trong nước trong một khoảng thời gian có thể dự báo trước nếu như Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá đang được áp dụng đối với cá tra-basa nhập khẩu từ Việt Nam. Theo kết quả biểu quyết này, lệnh áp thuế đối với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam sẽ được tiếp tục áp dụng.

Đạo luật về các Hiệp định của Vòng đàm phán Uruguay (URAA) của Hoa Kỳ quy định rằng, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) phải dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá hoặc thuế đối kháng sau 5 năm trừ khi DOC và ITC kết luận rằng việc dỡ bỏ lệnh áp thuế có thể dẫn tới nguy cơ tiếp diễn hoặc tái diễn hành vi phá giá hoặc trợ cấp và thiệt hại đáng kể trong một khoảng thời gian có thể dự báo trước.

ITC sẽ ra thông báo rà soát theo đó yêu cầu các bên liên quan đưa ra ý kiến về tác hại có thể xảy ra nêu dỡ bỏ lệnh áp thuế cũng như đưa ra các thông tin khác. Thông thường, trong vòng 95 ngày kể từ khi thông báo, ITC sẽ xác định liệu các bản trả lời mà cơ quan này nhận được có thể hiện được sự quan tâm của các bên liên quan về việc tiến hành một cuộc rà soát đầy đủ hay không.

Nếu thông tin trả lời là đầy đủ hoặc có đủ bằng chứng cho thấy cần tiến hành rà soát đầy đủ, ITC sẽ tiến hành rà soát đầy đủ (bao gồm phiên điều trần công khai và gửi bản câu hỏi điều tra).

ITC thông thường không tổ chức điều trần công khai hay tiến hành các hoạt động điều tra bổ sung trong các cuộc rà soát nhanh (rút gọn).

ITC đưa ra các kết luận về thiệt hại trong cuộc rà soát rút gọn dựa trên dữ liệu sẵn có, bao gồm cả các kết luận trước đó về thiệt hại và rà soát của ITC, các phản hồi nhận được từ các bên liên quan, các dữ liệu do ITC thu thập được liên quan đến cuộc rà soát, và các thông tin do DOC cung cấp.

Ngày 7/10/2014, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng Công báo Liên bang liên quan đến kết luận của DOC về cuộc rà soát hoàng hôn lần thứ hai lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra-basa nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, DOC kết luận rằng việc thu hồi lệnh áp thuế có thể dẫn tới việc tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá và biên độ phá giá có thể là 63.88%./.