Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2016, cả nước có 110.100 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 891.094 tỷ đồng, đạt mức cao cả về số lượng DN thành lập mới cũng như số vốn đăng ký, vượt kế hoạch đề ra (năm 2016 thành lập 100 nghìn DN). Như vậy, trung bình mỗi tháng có 9.175 DN đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký bình quân một DN đạt hơn 8 tỷ đồng. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong năm 2016 là 1.267.964 lao động.

Ca nuoc co 110.100 doanh nghiep dang ky thanh lap moi - Anh 1

Năm 2016, còn có 26.689 DN quay trở lại hoạt động, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong năm lên 136.789 DN. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN phát triển.