(PL)- Sở Ngoại vụ và Du lịch tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ khánh thành Hoa viên và tượng Nam Hải Phật đài Quan Thế Âm Bồ Tát tại Khu du lịch Lý Thanh Long (thuộc Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).