Sáng 29/10, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương trả dứt các khoản nợ giáo viên trước ngày 20/11.

Ngoài ra, trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND và Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo đối với một số địa phương để xảy ra tình trạng nợ lương và chế độ chính sách đối với giáo viên.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã có Báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình nợ lương và các chế độ chính sách khác đối với giáo viên trên giai đoạn từ năm 2011 -2015 và 8 tháng đầu năm 2016.

Ca Mau: Khan truong tra dut no giao vien truoc ngay 20/11 - Anh 1

Đến thời điểm này, ngành giáo dục huyện Thới Bình vẫn còn nợ giáo viên hơn 4 tỷ đồng.

Nội dung báo cáo thể hiện, từ năm 2011 đến 8 tháng đầu năm 2016, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã phát sinh nợ lương và chế độ chính sách đối với giáo viên với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Trong đó, huyện Trần Văn Thời nợ 44,6 tỷ đồng, huyện U Minh hơn 36 tỷ đồng, huyện Cái Nước hơn 18,7 tỷ đồng, huyện Thới Bình hơn 16 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này được xác định là do năng lực quản lý, điều hành ngân sách của UBND cấp huyện còn hạn chế, không rà soát, báo cáo tình hình đến cơ quan thẩm quyền một cách kịp thời, sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích, buông lỏng công tác quản lý và chi mua sắm và sửa chữa trường lớp tương đối lớn.

Việc nợ lương và nợ chế độ giáo viên trong thời gian dài như nói trên đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, đến quyền lợi, cũng như tâm tư tình cảm của đội ngũ nhà giáo.

Ngoài việc chỉ đạo khẩn trương cân đối nguồn hoặc báo cáo để tạm ứng ngân sách 2017 nhằm đảm bảo trả dứt nợ đối với giáo viên trước ngày 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND và Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện: Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước và thành phố Cà Mau.

Đồng thời rà soát, đánh giá mức độ sai phạm, xác định trách nhiệm các cá nhân có liên quan vào từng thời điểm xảy ra sai phạm, tham mưu đề xuất UBND tỉnh hình thức xử lý trách nhiệm cụ thể báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11.

Được biết, mặc dù tỉnh Cà Mau đã chi tạm ứng ngân sách năm 2017 cho các huyện với số tiền 53,4 tỷ đồng để xử lý vấn đề nợ lương và chế độ đối với giáo viên nhưng đến nay một số huyện vẫn còn nợ khá lớn. Cụ thể, huyện U Minh vẫn còn nợ hơn 14 tỷ đồng; huyện Thới Bình hơn 4 tỷ đồng.

Tuyến Trang