Hà Nhạn Thi thể hiện ca khúc "Yêu là cần dũng cảm" - ca khúc trong phim Trí mệnh phục hoạt.

Hiểu Nguyệt