Bài hát sôi động mang tên "Magic Taborea" lấy đề tài thế giới Taborea thần bí của trò chơi MMO do ban nhạc Van Canto biểu diễn thu hút độc giả nhất 7 ngày qua.

Hoàng Quân Nhạc thì vẻ bình thường nhưng đa số dựa trên game. Nếu làm phim nhiều effect hơn thì hay rồi có mỗi micro giật điện và khúc cuối biến thành đá. Background thế thì chả có gì đặc trưng. ( Popper Pee Jaeden )