Sau loạt trận thứ 11 của vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, ĐT Brazil tiếp tục dẫn đầu còn Argentina đã tụt xuống xếp hạng 6.

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 1

1. Brazil (11 trận, 24 điểm)

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 2

2. Uruguay (11 trận, 23 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 3

3. Colombia (11 trận, 18 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 4

4. Ecuador (11 trận, 17 điểm)

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 5

5. Chile (11 trận, 17 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 6

6. Argentina (11 trận, 16 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 7

7. Paraguay (11 trận, 15 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 8

8. Peru (11 trận, 14 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 9

9. Venezuela (11 trận, 5 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 10

10. Bolivia (11 trận, 4 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil dan dau, Argentina lam nguy - Anh 11