(baodautu.vn) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa chính thức triển khai giao dịch ký quỹ kể từ ngày 16/4/2012, cùng với việc đưa ra hệ thống phần mềm hỗ trợ giao dịch mới.

Để hỗ trợ hoạt động này, BVSC cũng vừa đưa vào sử dụng giải pháp phần mềm lõi chứng khoán (FLEX) phục vụ khách hàng giao dịch, đồng thời nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến BVS@Trade.

Phần mềm lõi chứng khoán FLEX cho phép BVSC quản lý hoạt động giao dịch của khách hàng cũng như tất cả các nghiệp vụ liên quan một cách tập trung, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và kiểm soát rủi ro. Theo đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn linh hoạt việc sử dụng các chính sách dịch vụ sản phẩm cũng như phương thức quản lý khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý tập trung dữ liệu và thông tin trên duy nhất một tài khoản giao dịch chứng khoán.

Hệ thống FLEX đồng bộ với nhiều chức năng đã cho phép tự động tính toán sức mua, quản lý danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ, tỷ lệ và hạn mức giao dịch ký quỹ, giải ngân và thanh toán giao dịch ký quỹ tự động đã hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tối đa.

Ngoài ra, BVSC cũng đã nâng cấp hệ thống Giao dịch trực tuyến BVS@Trade lên một phiên bản mới với tốc độ truy cập và xử lý nhanh hơn, các tính năng linh hoạt, chủ động hơn trong việc quản lý các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư.