Tập đoàn Bảo Việt (BVH) cho biết đã đạt 1.521 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2011, tăng 17,3% so với năm 2010. Doanh thu đạt 14.872 tỉ đồng, tăng 15,3%. Mảng bảo hiểm đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận của BVH. Trong đó, bảo hiểm nhân thọ chiếm 45% và bảo hiểm phi nhân thọ 33%. Các dịch vụ ngân hàng và tài chính có mức đóng góp ngang bằng nhau với tỉ lệ 11%. Trong năm qua, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của BVH đạt gần 9.400 tỉ đồng, tăng khoảng 13,7%.

Tập đoàn cho biết, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 24% thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí thứ hai với 29% thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Tập đoàn cũng báo cáo hoạt động chính của các công ty thành viên. Theo đó, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Bao Viet Fund) đã đạt lợi nhuận 16 tỉ đồng trong năm qua. Tổng tài sản quản lý đến cuối năm 2011 là 18.000 tỉ đồng, chủ yếu là tài sản ủy thác từ Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ.

Ngoài ra, Ngân hàng Bảo Việt (BAOVIET Bank) cũng đạt 154 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Đơn vị này đang hoàn tất thủ tục tiến hành tăng vốn từ 1.500 tỉ đồng lên 3.100 tỉ đồng. Hiện Tập đoàn vẫn giữ tỉ lệ sở hữu 52% và sẽ có lộ trình giảm dần tỉ lệ này.

Về chiến lược phát triển, Tập đoàn đã xây dựng phương án 5 năm (2011-2015) để trình Đại hội Cổ đông vào tháng 4.2012. Chiến lược này được chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 2011-2012 là xây dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới”, giai đoạn 2012-2013 là chuyển đổi mô hình kinh doanh, giai đoạn 2013-2015 là phát huy sức mạnh tổng thể.

Dự báo về mức độ cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm năm nay, ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động BVH, cho biết thị trường sẽ phân chia lại thị phần rõ rệt, do chịu ảnh hưởng bởi các quy định về tái cấu trúc. Điều này đòi hỏi năng lực tài chính cao hơn trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Bên cạnh đó, áp lực rút vốn khỏi các mảng đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn cũng được đặt ra. Tuy nhiên, theo ông Hà, với tình hình hoạt động và năng lực tài chính ổn định, việc tái cấu trúc thị trường bảo hiểm sẽ có lợi cho BVH.