(NLĐ) – Ngay khi lệnh cấm quảng cáo trên xe buýt được dỡ bỏ tại Hà Nội, 451/587 xe buýt ở địa phương này đã được khách hàng đặt quảng cáo hết. Nhiều doanh nghiệp chọn loại hình quảng cáo này do giá rẻ hơn các loại hình quảng cáo khác khoảng 10 lần (quảng cáo trên xe buýt lớn giá 3.000 USD/năm, xe buýt trung giá 2.500 USD/năm).