Bưu chính New Zealand (NZ Post) ngày 15/4/2008 đã khai trương một dịch vụ trực tuyến mới cho các khách hàng hộ gia đình muốn thư của họ được giữ lại trong khi họ đi vắng một thời gian, có tên gọi Mail Holds. Dịch vụ trực tuyến này luôn sẵn sàng cho mọi gia đình với điều kiện có một giấy phép lái xe New Zealand. Các địa chỉ của người cần giữ thư sẽ được xác nhận hợp lệ theo chuẩn địa chỉ của NZ Post, gồm mã bưu chính chuẩn và một giấy phép lái xe New Zealand để xác nhận khách hàng. Cước phí cho dịch vụ này là 5 đô la New Zealand/tuần, và trong ba ngày làm việc phải kích hoạt yêu cầu giữ thư trực tuyến.