(GameK) - Mẫu xe 88 Special với tốc độ 88 dặm/giờ...