(Cadn.com.vn) - Thông thường, cây chuối trổ buồng hướng xuống đất, song cây chuối hờn của ông Nguyễn Hữu Hoằng (trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) lại chỉ thiên. Ông Hoằng cho hay, khi cây chuối lớn, phần ngọn bỗng nhiên phình to khác thường, sau đó trổ ra một buồng chuối 6 nải đều chổng lên trời, người dân địa phương thấy lạ nên rủ nhau đến xem khá nhiều.

Buồng chuối chỉ thiên ở vườn ông Hoằng.

A.D