Một bước ngoặt trong lịch sử quan hệ giữa Hàn Quốc với các nước Arập đã được xác định khi một tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và thế giới Arập đã ra đời ngày 26/5 vừa qua.