9 tháng năm 2016, huyện Gia Lâm đã giải quyết gần 10.000 hồ sơ hành chính các cấp, đạt mức độ cao về dịch vụ công trực tuyến và được nhiều người dân hài lòng. Đạt được kết quả này bởi huyện đã tập trung nâng cao chất lượng bộ máy công vụ bằng các giải pháp tích cực.

Sẵn sàng phục vụ và hỗ trợ người dân

Tại bộ phận một cửa UBND huyện Gia Lâm luôn đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Vừa nhận Giấy chứng nhận hộ Kinh doanh cho cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình, anh Nguyễn Trường Yên (thôn 7, xã Đông Dư) phấn khởi cho biết: “Tôi làm thủ tục này hết 3 ngày. Cán bộ hướng dẫn rất chu đáo, nhiệt tình. Tôi rất hài lòng về phong cách phục vụ”.

Theo ông Đào Xuân Trường - Trưởng phòng Nội vụ - UBND huyện Gia Lâm, trung bình mỗi ngày bộ phận một cửa của huyện tiếp nhận 70 giao dịch hành chính; thời điểm đông nhất lên đến hơn 100 giao dịch/ngày. Tỷ lệ trả đúng hạn, huyện đạt 98,5%, thậm chí có nhiều kết quả được trả sớm hơn lịch hẹn. Đối với các trường hợp quá hạn, cán bộ gọi điện hoặc có thông báo xin lỗi đến người dân.

Buoc dot pha trong cai cach hanh chinh - Anh 1

Bộ phận một cửa huyện Gia Lâm.

Cũng theo ông Trường, xác định CCHC là một trong hai khâu đột phá, ngay đầu năm 2016, huyện đã tập trung rà soát các quy trình, quy chế hoạt động và chỉ đạo triển khai đồng bộ tới các phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn. Đến nay, cấp huyện có 273 TTHC, trong đó 248 thủ tục tiếp nhận tại bộ phận một cửa huyện; 3 thủ tục tiếp nhận tại ban tiếp dân; 22 thủ tục tiếp nhận tại phòng chuyên môn. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, thị trấn là 165 thủ tục hành chính. Trong đó, 98,17% TTHC của cấp huyện được thực hiện ở mức độ 2, còn lại được thực hiện ở mức độ 3 - dịch vụ công trực tuyến…

Xác định CCHC là một trong 2 khâu đột phá, ngay đầu năm 2016, huyện đã tập trung rà soát các quy trình, quy chế hoạt động và chỉ đạo triển khai đồng bộ tới các phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn. Đến nay, cấp huyện có 273 TTHC, trong đó 248 thủ tục tiếp nhận tại bộ phận một cửa huyện; 3 thủ tục tiếp nhận tại ban tiếp dân; 22 thủ tục tiếp nhận tại phòng chuyên môn. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, thị trấn là 165 thủ tục hành chính. Trong đó, 98,17% TTHC của cấp huyện được thực hiện ở mức độ 2, còn lại được thực hiện ở mức độ 3 - dịch vụ công trực tuyến…

Minh bạch thủ tục, rõ trách nhiệm

Ông Nguyễn Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho hay, để đạt kết quả cao trong công tác CCHC, việc nâng cao chất lượng bộ máy công vụ là vấn đề mấu chốt. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo trước hết phải sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, đảm bảo không chồng chéo. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng “rõ nội dung, rõ tiến độ hoàn thành, rõ người phụ trách”. Huyện cũng yêu cầu 100% TTHC của huyện và 22 xã, thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008

Để việc giải quyết thủ tục hành chính được đơn giản, huyện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy tính, máy in, máy scan, camera, nâng cấp hạ tầng mạng, phần mềm..., đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả phần mềm truyền nhận văn bản kết nối với các phòng, ban và 22 xã, thị trấn; đăng ký cấp hòm thư công vụ cho 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn. Bên cạnh đó, huyện cũng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả làm việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Công