Trong khuôn khổ cuộc gặp mặt, trao đổi giữa Chính phủ và các cơ quan báo chí sáng 21/6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: "Mặc dù còn những thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008 đã có xu hướng thuận, tạo điều kiện thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm".