- "Phiên bản" mới của Liên hoan Nhạc Jazz châu Âu sẽ mang tên Liên hoan âm nhạc châu Âu 2007. Sự kiện này sẽ khai mạc vào ngày 22/11 và kết thúc ngày 3/12/2007 với các buổi biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM.